9. listopada 2019

Obavijest o razredbenom postupku za upis u prvu godinu diplomski sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru, u akademskoj godini 2019./2020.